Ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo’limi

Umaralieva Muxayyo Abdugapparovna
Falsafa fanlari doktori (PhD)

Telefon: (+998) 97-427-26-67

DAVLAT MUKOFATLARI

2006-yil “Xalq ta’limi a’lochisi”

2017-yil Xalq ta’limi vazirining tashakkurnomasi

2021-yil “O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikning 30 yilligi” esdalik nishoni

Ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo’lim mudirining funksional vazifalari

  • har yili 1 sentyabrdan kechikmasdan Tayanch doktarantura, doktarantura va mustaqil-izlanuvchilikka tanlov asosida qabul qilish uchun OAVlirida qabul haqida e’lon beradi;
  • ar yili 15 oktyabrdan 15 noyabrgacha bo‘lgan muddatda Tayanch doktarantura, doktarantura va mustaqil-izlanuvchilikka talabgorlardan hujjatlarni qabul qiladi;
  • nstitutda Tayanch doktarantura, doktarantura va mustaqil-izlanuvchilikka o‘rnatilgan muddatlarda dekabr oralig‘ida kirish imtihonlarini tashkil etadi;
  • irish imtihonlarida ijobiy natijaga erishganlarni belgilangan muddatda institut Tayanch doktarantura, doktarantura va mustaqil-izlanuvchisi sifatida ularnining dissertatsiya mavzulari va ilmiy maslahatchilarini ham ko‘rsatgan holda rasmiylashtiradi;
  • ayanch doktarantura, doktarantura va mustaqil-izlanuvchilikka hisobotlarini qabul qiladi;
  • O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirgan qo‘mitasining fundamental, amaliy va innovatsiya tadqiqotlarning ustivor yo‘nalishlari bo‘yicha institut ilmiy-tadqiqot ish rejalarini shakllantirishda qatnashadi.
 • bo‘lim faoliyati bo‘yicha yillik hisobot tayyorlaydi va muhokamadan o‘tkazadi.

Tayanch doktarantura, doktarantura izlanuvchilarning vazifalari :

– tayanch doktarantura, doktarantura  izlanuvchilikka qabul qilingandan so‘ng bir oy muddatda ilmiy maslahatchi bilan birgalikda dissertatsiyani tayyorlash bo‘yicha ish rejasini tuzish, institut ilmiy kengashida tasdiqlash va shu ish rejasi bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib borish va uni to‘liq bajarish;

–biriktirilgan loyixasi va bo‘lim majlislarida shaxsiy ish rejasining bajarilishi to‘g‘risida muntazam ravishda (yiliga 4 marta) hisobot berib borish hamda yil yakunida tegishli hisobot topshirish;

– tadqiqot mavzusi yuzasidan pedagogik tajriba-sinov ishlarini dasturi bo‘yicha o‘tkazish va olib borish;

– dissertatsiya mavzusini OAK “Byulleteni” jurnalida e’lon qilish uchun tegishli xujjatlarni taqdim etish;

–ilmiy ishlar natijalarini OAK tomonidan tavchiya etilgan ilmiy jurnallarda maqolalar shaklida e’lon qilib borish, xalqaro, respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferensiyalarda ma’ruzalar bilan qatnashish;

– OAK tomonidan tasdiqlangan talablarga muvofiq ravishda o‘z vaqtida doktorlik malakaviy imtihonlarini topshirish;

– institutning jamoaviy tadbirlarida faol qatnashish;

–institutning ichki tartib, intizomiga to‘liq rioya qilish;

– dissertatsiyasini Ixtisoslashgan kengashga himoya uchun taqdim qilish va muddatida himoya qilish.

 Mustaqil-izlanuvchilar:

– mustaqil-izlanuvchilikka qabul qilingandan so‘ng bir oy muddatda ilmiy maslahatchi bilan birgalikda dissertatsiyani tayyorlash bo‘yicha ish rejasini tuzish, institut ilmiy kengashida tasdiqlash va shu ish rejasi bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib borish va uni to‘liq bajarish;

– biriktirilgan loyixasi va bo‘lim majlislarida shaxsiy ish rejasining bajarilishi to‘g‘risida muntazam ravishda (yiliga 2 marta) hisobot berib borish hamda yil yakunida tegishli hisobot topshirish;

– tadqiqot mavzusi yuzasidan pedagogik tajriba-sinov ishlarini dasturi bo‘yicha o‘tkazish va olib borish;

– dissetatsiya mavzusini OAK “Byulleteni” jurnalida e’lon qilish uchun tegishli xujjatlarni taqdim etish;

–ilmiy ishlar natijalarini OAK tomonidan tavchiya etilgan ilmiy jurnallarda maqolalar shaklida e’lon qilib borish, xalqaro, respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferensiyalarda ma’ruzalar bilan qatnashish;

– OAK tomonidan tasdiqlangan talablarga muvofiq ravishda o‘z vaqtida doktorlik malakaviy imtihonlarini topshirish;

– institutning jamoaviy tadbirlarida faol qatnashish;

–institutning ichki tartib, intizomiga to‘liq rioya qilish;

– dissertatsiyasini Ixtisoslashgan kengashga himoya uchun taqdim qilish va muddatida himoya qilish.

ILMIY ISHLAR RO’YXATI

 1. Development of professional skills and competencies of teachers

Turgunov, S. T., Daniyarov, B. K., Umaralieva, M. A., Shodmonova, S. S., Turgunova, S. M., &Tojiboeva, H. M. (2012). Development of professional skills and competencies of teachers. Tashkent» Sano-standart». Tashkent.–2012.

Umaralieva, M. (2017). Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers. Eastern European Scientific (ISSN 2199-7977). Journal.–Dusseldorf-Germany.

Turgunov, S., &Umaralieva, M. (2016). The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (2), 119-125.

ABDUGAPPAROVNA, U. M. (2019). THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(5).

Umaraliyeva, M. A. (2017). Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach. Eastern European Scientific Journal, (4), 65-68.

Mahmudov, S., &Umaralieva, M. The Conceptual Direction of Prevention Informational Threats in Academic and Educational Publications.

7.Махмудов, С. Ю., &Умаралиева, М. А. (2016). Илмий-педагогик ваўқув-услубийнашрларорқалиўқитувчилардаинформациявийтаҳдидларгақаршикурашишниривожлантиришмуаммолари. Современное образование (Узбекистан), (7), 28-33.