Umumiy masalalar bo’yicha direktor o’rinbosari

Tashxanov Aybek Ashirmetovich

Telefon: (998)93-652-00-81

E-mail: