O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti II bosqichida tahsil olayotgan doktorant va tayanch doktorantlar

Doktarantning F.I.Sh.Doktorlik dissertatsiya mavzulariIxtisoslik shifriO‘qitish turiIlmiy maslahatchining(rahbar) F.I.Sh
1.Ergasheva Saida 13.00.01Tayanch doktoranturap.f.d., prof. Taylakov Norbek Isakulovich
2.Gaipov Dilshod JumabekovichEvrestik metodlar yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faolligini ta'minlash mehanizmlari13.00.01Tayanch doktoranturap.f.d., prof. Safarova Rohat Gaybullayevna
3.Alkarova Feruza13.00.01Tayanch doktoranturap.f.d., prof. Safarova Rohat Gaybullayevna
4.Mamadiyorov Jamol BahodirovichUmumta’lim maktablarida matematika fanining “Algebra va analiz asoslari” bo‘limini innovatsion texnologiyalar asosida o‘qitish metodikasini takomillashtirish (11-sinf misolida)13.00.02Tayanch doktoranturap.f.d., prof. Taylakov Norbek Isakulovich
5.Taylokov Umid KuvondiqovichUmumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun «informatika va axborot texnologiyalari» fanidan multimediali elektron darsliklar yaratish texnologiyalarini takomillashtirish (10- sinf misolida)13.00.02Tayanch doktoranturap.f.d., prof. Ibragimov Xolboy Ibragimovich
6.Isakulov To‘lqin Mahmud o‘g'liUmumta’lim maktablari uchun “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan 3D formatli elektron qo‘llanma yaratish va foydalanish metodikasi (5-sinf misolida)13.00.06Tayanch doktoranturap.f.n., dots. Tursunov Samar
7.Norova Kamola Yunusovna“Oliy ta’lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni boshqarishni takomillashtirish” (“Talimda menejment” o‘quv kursi misolida)13.00.07Tayanch doktoranturap.f.d., prof. Abdullayeva Sh.A.
8.