Inklyuziv ta’lim bo’limi mudiri

Madjidova Dildora Abduxamidovna

Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim

Telefon: (998) 94-654-22-70, 99-837-04-34

E-mail: dildora@mail.ru

“Inklyuziv ta’lim” bo‘limi mudirining funksional vazifalari

 • “Inklyuziv ta’lim” bo‘limi mudirining shaxsiy rejasi Institut direktori yoki ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari tomonidan tasdiqlanadi.
 • institutning bo‘lim faoliyatiga taalluqlimasalalar muhokamasi va hal etilishida ishtirok etadi;
 • bo‘lim ish rejasi va bo‘lim faoliyati doirasidagi boshqa hujjatlarni tasdiqlaydi;
 • bo‘limga ishga olish, ishdan bo‘shatish va xodimlarni yangi vazifalarga tayinlash, ularni ma’naviy va moddiy rag‘batlantirish, shuningdek, intizomiy chora ko‘rish to‘g‘risida institut rahbariyatiga belgilangan tartibda takliflar kiritadi;
 • institutning tegishli xizmat bo‘linmalaridan ilmiy-tadqiqot jarayonini talab darajasida o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan sharoitlarni ta’minlashni talab etadi;
 • belgilangan tartib va muddatlarda yillik faoliyati bo‘yicha bo‘lim hisobotini tayyorlaydi, Ilmiy kengash majlislarida hisobot beradi.
 • rejali tadqiqotlar olib borayotgan xodimlardan iborat guruhga rahbarlikni amalga oshiradi yoki ijrochi sifatida birmuncha murakkab va mas’uliyatli ishlar bo‘yicha mustaqil ilmiy tadqiqotlar olib boradi.
 • tadqiqotlarni o‘tkazish va ishlanmalarni ishlab chiqish dasturlari va rejalarini ishlab chiqadi. Kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishda ishtirok etadi.
 • ishlanmalar va tadqiqotlar natijalarini tanbiq etish bo‘yicha takliflar beradi. Oliy ta’lim muassasalaridagi o‘quv jarayonlarida maxsus kurslarni o‘qish, seminar, malakaviy-bitiruv ishi va kurs ishlariga rahbarlik qilish bilan ishtirok etadi.
 • belgilangan tartib va muddatlarda yillik faoliyati bo‘yicha bo‘lim hisobotini tayyorlaydi, Ilmiy kengash majlislarida hisobot beradi.
 • mas’ul ijrochi rahbarligida loyihalar va mavzularning alohida bo‘limlari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari va ishlanmalarni bajaradi.
 • tadqiqot, tajriba, kuzatuv, o‘lchash ishlarini o‘tkazadi, ularning ma’lumotlarini tayyorlaydi va xulosalarini shakllantiradi.
 • ilmiy-texnik ma’lumotlarni va tadqiq etilayotgan mavzu bo‘yicha mamlakatdagi va horijdagi tajribalarni o‘rganadi.
 • o‘zining malakasini oshiradi, ilmiy seminar va konferensiyalarda ma’ruzalar bilan qatnashadi.
 • belgilangan tartib va muddatlarda yillik faoliyati bo‘yicha bo‘lim hisobotini tayyorlaydi, Ilmiy kengash majlislarida hisobot beradi

Ilmiy ishlari

Based onthe “Safe Mahalla” principle issues of elimination of problems regardingsocial protection of families of those who went abroad forworking, and families and children at risk

The article analyzes the factors that negatively affect the stability of families, and important aspects of their elimination on the basis of the principles of “safe territory” and “safe mahalla”. The article also describes the role of self-government bodies in preventing the risks associated with labor migration.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5804451

Mehnat migrantlari oilalarida ota-ona va bola munosabatlarining pyedagogik-psixologik xususiyatlari

Mazkur maqola O’zbekistonda mehnat migrantlarini ijtimoiy qo’llab-quvvatlash va reintegratsiya qilishning yo’nalishlaridan biri sifatida ularning oilalarida ota-ona va bola munosabatlarining pedagogik-psixologik tashhis va korrektsiya qilish masalalariga bag’ishlangan.

Oliy ta’lim muassasalarida tabaqalashtirilgan ta’lim tizimining tashkil etilganligi

Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida tabaqalashtirilgan ta’lim tizimini joriy etish kadrlar tayyorlashda kasb yoki mutaxassislikni mukammal o’qitish, oliy ta’lim tizimi universitetlarni yiriklashtirish, xorijiy oliy ta’lim muassasalari, AQSh oliy ta’lim tizimi universitetlarni yiriklashtirish, ta’lim muassasalarini yagona markazlarga birlashtirish tendensiyalarining ijtimoiy- pedagogik ta’sir vositalari yoritib berilgan.

Oila-ta’lim muassasasi-mahalla hamkorligi – sog’lom dunyo qarashga ega avlodni shakllantirishning muhim omili sifatida

Mazkur maqolada bolalarning ta’lim-tarbiyasi va rivojlanishi uchun oilada farovon sharoitlarni ta’minlash bo’yicha uzluksiz ta’lim tizimi va mahallalar faoliyatining mohiyati, mazkur sohadagi vazifalar va ish shakllari ifodalangan.

«Odamiylik» teleko‘rsatuvida O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti bo‘lim mudiri Dildora Madjidova ekspert sifatida ishtirok etdi