All posts by admin

22Sen/20

QABUL 2021

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tasarrufidagi T.N.Qori Niyoziy nomidagi О‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti 2021 yil uchun “Tayanch doktorantura” va “Doktorantura”ga quyidagi ixtisosliklar bо‘yicha

QABUL E’LON QILADI:

“Tayanch doktorantura”ga

13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi – 2ta о‘rin.

13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bо‘yicha) – 1ta о‘rin.

13.00.07– Ta’limda menejment– 1ta о‘rin.

13.00.08 – Maktabgacha ta’lim tarbiya nazariyasi va metodikasi – 1ta о‘rin.

“Doktorantura”ga

13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi – 1ta о‘rin.

Tayanch doktoranturaga talabgorlar http://phd.mininnovation.uz Innovatsion vazirlik saytiga xujjatlarini topshiradi, ro’yxatdan o’tganlar institutning “Ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash” bо‘limiga quyidagi xujjatlarini taqdim etadilar:

1. Ariza.

2. Qisqacha biografik ma’lumotnoma.

3. Mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun)

4. Oliy ta’lim muassasasi magistraturasi diplomi yoki oliy ma’lumot (mutaxassislik dasturlari bо‘yicha) tо‘g‘risidagi diplom nusxasi;.

5. Nashr etilgan ilmiy ishlar rо‘yxati, shuningdek ularning nusxalari.

6. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyasi sohiblari tegishli hujjat nusxasini taqdim etadilar.

7. Tayanch doktoranturada о‘qish uchun talabgorlar mutaxassislik va chet tili (ta’limning oldingi darajalarida о‘rganilgan xorijiy til) bо‘yicha kirish imtihonlari topshiradilar. Talabgorlarda IELTS (о‘rtacha balli kamida 5,5), TOEFL (RVT) (567 balldan kam bо‘lmagan), TOEFL (iVT) (87 balldan kam bо‘lmagan), CEFR (V2 darajadan past bо‘lmagan) bо‘yicha tasdiqlovchi amaldagi xalqaro malaka sertifikatlari mavjud bо‘lganda chet tilidan topshiriladigan imtihonlardan ozod etiladi.

Doktoranturaga talabgorlar http://phd.mininnovation.uz Innovatsion vazirlik saytiga xujjatlarini topshiradi, ro’yxatdan o’tganlar institutning “Ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash” bо‘limiga quyidagi hujjatlarini taqdim etadilar:

1. Ariza;

2. Qisqacha biografik ma’lumotnoma;

3.Mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi (ishlayotgan talabgorlar uchun);

4. Oliy ma’lumot, fan nomzodi yoxud falsafa doktori (PhD) yoki xorijiy davlatlarda unga tenglashtirilgan ilmiy darajaga ega bо‘lganligi tо‘g‘risidagi diplom nusxasi;

5. Tadqiqot mavzusi bо‘yicha ilmiy ma’ruza va fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan doktorlik dissertatsiyasi rejasining mufassal loyihasi;

6. Nashr etilgan ilmiy ishlar rо‘yati, shuningdek ularning nusxalari.

Mustaqil izlanuvchilikka talabgorlar http://phd.mininnovation.uz Innovatsion vazirlik saytiga xujjatlarini topshiradi, ro’yxatdan o’tganlar institutning institutning “Ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash” bо‘limiga quyidagi hujjatlarini taqdim etadilar:

1. Ariza;

2.Qisqacha biografik ma’lumotnoma;

3.Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun mustaqil izlanuvchi sifatida rasmiylashtirish uchun magistrlik yoki oliy ma’lumot (mutaxassislik dasturi bо‘yicha) tо‘g‘risidagi diplom nusxasi;

3. Mehnat daftarchasining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi;

4. Ilmiy ishlar rо‘yxati va ularning nusxasi;

5. Ish joyidan tavsifnoma.

Hujjatlar 2020 yilning 15 sentabridan 15 oktabrigacha qabul qilinadi.

Tayanch doktoranturaga kirish imtihonlari va doktoranturaga kirish uchun suxbat
2020 yilning 1-25 noyabr kunlarida о‘tkaziladi.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Chilanzor tumani Furqat kо‘chasi, 174-uy. Indeks: 1000736. О‘zPFITI. Telefon: (0-371) 245-58-64, (0-371) 245-94-55.

 2 total views,  2 views today

14Sen/20

AXBOROT XATI

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 fevraldagi
56-F-sonli farmoyishiga asosan 2020 yilning 20-21 oktabr kunlari T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutida “Uzluksiz ta’lim jarayoni subyektlarining kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish: muammolar va yеchimlar” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani bo‘lib o‘tadi.

 Anjuman quyidagi yo‘nalishlarda ish olib boradi:

1-yo‘nalish: Uzluksiz ta’lim jarayoni subyektlarida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning nazariy-amaliy yo‘nalishlari.

2-yo‘nalish: Shaxsning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish sohasidagi xalqaro hamda tarixiy tajribalar.

3-yo‘nalish: Yoshlarda mutolaa madaniyatini rivojlantirish usullari.

4-yo‘nalish: Uzluksiz ta’lim jarayoni subyektlariningkitobxonlik madaniyatini rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash va joriy etish.

Ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plam holatida chop etilishi rejalashtirilgan.

Anjumanning rasmiy tili: o‘zbek, rus va ingliz tillari.

Ma’ruza tezislari matnlarini tayyorlash bo‘yicha talablar:

Matnlar Microsoft Word matn muharriri yordamida, Times New Roman shriftida, 14 o‘lchamda, A4 format qog‘ozda, 1,5 intervalda, yuqori va pastdan 2 sm, o‘ngdan 1,5 va chapdan 3 sm qoldirilgan holda tayyorlanishi lozim

Tezis matni sarlavhasining ust qismida muallif(lar)ning ismi, sharifi va familiyasi, ilmiy darajasi, ish joyi ko‘rsatilishi shart. Ulardan so‘ng bir interval tashlab asosiy matn keltiriladi.

Tezislar hajmi A4 formatda 3 sahifadan kam bo‘lmagan va 5 sahifadan oshmagan holda 1 nusxada va elektron variantda 2020 yilning 1 oktabrgacha tahrirdan chiqarilib, tegishli yo‘nalish ko‘rsatilib yuqoridagi talablar darajasida tashkiliy qo‘mitaga yеtkazilishi lozim.

Tezislar ilmiy saviyasi bo‘yicha tashkiliy qo‘mita tomonidan tanlab olinadi.

Anjumanning tashkiliy materiallarini to‘plash, tahrir qilish va chop ettirish uchun har bir sahifasi uchun 15000 so‘m miqdorida badal puli to‘lanadi.

Qo‘yilgan talablarga javob bermaydigan maqolalar to‘plamga kiritilmaydi va qo‘lyozmasi qaytarilmaydi.

Anjumanning o‘tkazilish joyi va manzili: 100736, Toshkent, Chilonzor tumani, Furqat ko‘chasi, 174, T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti.

Е-mail: hilol0311@mail.ru

Telegramm: 90 231-03-11

Tashkiliy qo‘mita

 32 total views,  2 views today

08Avg/20

«Cовершенствование социально-педагогической и правовой основы профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в контексте модернизации системы образования»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с Указом Кабинета  Министров Республики Узбекистан от 7 февраля 2020 года № 56-F в Узбекском научно-исследовательском институте педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи 24-25 сентября 2020 года состоится IV-я Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Cовершенствование социально-педагогической и правовой основы профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в контексте модернизации системы образования».

Планируется организовать работу конференции по следующим направлениям:

1-направление: Теоретические подходы и международный опыт по воспитанию несовершеннолетних, склонных к преступности и правонарушениям.

2-направление: Механизмы выявления и устранения причин преступности несовершеннолетних в семье, школе и махалле.

3-направление: Правовые основы предупреждения преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в контексте модернизации системы образования.

4-направление: Социально-педагогические основы воспитания учащихся, склонных к преступности и правонарушениям.

5-направления: Предотвращение суицида среди несовершеннолетних как социальная проблема.

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в виде сборника.

Официальный язык конференции: узбекский, русский и английский.

Требования к оформлению тезисов:

Тексты должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, на бумаге формата А4, через 1,5 интервала, 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа и 3 см слева.

Вверху заголовка текста статьи необходимо указать имя (фамилию) автора(ов), ученую степень, место работы. Текст статьи изначально аннотирован, ключевые слова приведены на узбекском, русском и английском языках. За ними следует основной текст (оставляя пробел).

Тезисы должны быть напечатаны в формате А4 не менее 3-х и не более 5-ти страниц в 1 экземпляре и в электронной версии до 15 сентября 2020 года с указанием соответствующего направления и представлены в оргкомитет на уровне вышеуказанных требований.

Тезисы отбираются оргкомитетом на научном уровне.

Плата за сбор, редактирование и публикацию материалов конференции составляет за один лист 15 000 сумов.

Расчетный счет: Казначейство Министерства МБ ХККМ ББ Ташкент. ИНН 201122919; УзНИИПН, Ташкент, Чиланзарский район, ул. Фуркат, 174, город 400110860262777950100075004, ИНН 200794463, OKОНХ 95110

Статьи, не соответствующие требованиям, в сборник не включаются, а рукопись не возвращается.

Место и адрес конференции: 100736, Ташкент, ул. Фуркат, 177, Чиланзарский район, Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им. Т.Н. Кары Ниязи.

E-mail: uzpfiti_konf2020@mail.ru; norbek62@mail.ru

Телеграмм: 97 9264668, 93 0058099, 97 7507163

 76 total views,  3 views today

08Avg/20

“Таълим тизимини модернизациялаш шароитида вояга етмаганлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасинининг ижтимоий-педагогик ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш”

АХБОРОТ ХАТИ

Ўзбекистоон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил
7 февралдаги 56-Ф-сонли фармойиши асосан 2020 йилнинг 24-25 сентябрь кунлариТ.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институтида “Таълим тизимини модернизациялаш шароитида вояга етмаганлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасинининг ижтимоий-педагогик ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” мавзусида 4-республика илмий-амалий анжумани бўлиб ўтади.

 Анжуман қуйидаги йўналишларда иш олиб боради:

  1. йўналиш: Вояга етмаганлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка мойил ўқувчиларни тарбиялашга оид назарий ёндашувлар ва халқаро тажрибалар.
  2. йўналиш: Оила, мактаб ва маҳаллаларда вояга етмаганлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқубузарликнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш механизмлари.
  3. йўналиш: Таълим тизимини модернизациялаш шароитида вояга етмаганлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий асослари.
  4. йўналиш: Жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка мойил ўқувчиларни тарбиялашнинг ижтимоий-педагогик асослари.
  5. йўналиш: Вояга етмаганлар ўртасида суицид ҳолатларнинг олдини олиш ижтимоий муаммо сифатида.

Илмий-амалий анжуман материаллари тўплам ҳолатида чоп этилиши режалаштирилган.

Анжуманнинг расмий тили: ўзбек, рус ва инглиз тиллари.

Маъруза тезислари матнларини тайёрлаш бўйича талаблар:

Матнлар Microsoft Word матн муҳаррири ёрдамида, Times New Roman шрифтида, 14 ўлчамда, А4 формат қоғозда, 1,5 интервалда, юқори ва пастдан 2 см, ўнгдан 1,5 ва чапдан 3 см қолдирилган ҳолда тайёрланиши лозим

Тезис матни сарлавҳасининг уст қисмида муаллиф(лар)нинг исми, шарифи ва фамилияси, илмий даражаси, иш жойи кўрсатилиши шарт. Макола матнида дастлаб аннотация ва калит сўзлар ўзбек, рус ва инглиз тилларида келтирилади. Улардан сўнг бир интервал ташлаб асосий матн келтирилади.

Тезислар ҳажми А4 форматда 3 саҳифадан кам бўлмаган ва 5 саҳифадан ошмаган ҳолда 1 нусхада ва электрон вариантда 2020 йилнинг 15 сентябргача таҳрирдан чиқарилиб, тегишли йўналиш кўрсатилиб юқоридаги талаблар даражасида ташкилий қўмитага етказилиши лозим.

Тезислар илмий савияси бўйича ташкилий қўмита томонидан танлаб олинади.

Анжуманнинг ташкилий материалларини тўплаш, таҳрир қилиш ва чоп эттириш учун ҳар бир саҳифаси учун 15000 сўм миқдорида бадал пули тўланади.

Ҳисоб рақамимиз: Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги, 2340 2000 3001 0000 1010 МБ ХККМ ББ Тошкент ш. ИНН 201122919; ЎзПФИТИ, Тошкент, Чилонзор тумани, Фуркат кўчаси 174-уй, ш/р 400110860262777950100075004, ИНН 200794463, ОКОНХ 95110

Қўйилган талабларга жавоб бермайдиган мақолалар тўпламга киритилмайди ва қўлёзмаси қайтарилмайди.

Анжуманнинг ўтказилиш жойи ва манзили: 100736, Тошкент, Чилонзор тумани, Фурқат кўчаси, 174, Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти.

Е-mail: uzpfiti_konf2020@mail.ru; norbek62@mail.ru

Телеграмм: 97 9264668,   93 0058099, 97 7507163

Ташкилий қўмита

 105 total views,  3 views today

22Apr/19

Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларни бартараф этишнинг ижтимоий-педагогик ва ҳуқуқий асослари

                                                                                                          АХБОРОТ ХАТИ
2019 йилнинг 24-25 май кунлари Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институтида “Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларни бартараф этишнинг ижтимоий-педагогик ва ҳуқуқий асослари” мавзусида 3-республика илмий-амалий конференцияси бўлиб ўтади.

Конференция қуйидаги йўналишларда иш олиб боради:

1-йўналиш: Вояга етмаганлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка мойил ўқувчиларни тарбиялашга оид назарий ёндашувлар ва халқаро тажрибалар.
2-йўналиш: Оила, мактаб ва маҳаллаларда вояга етмаганлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқубузарликнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш механизмлари.
3-йўналиш: Ўзбекистонда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликни олдини олишнинг ҳуқуқий асослари.
4-йўналиш: Интернет – вояга етмаган ўқувчи-ёшлар мафкуравий иммунитетига таҳдид қилувчи глобал ОАВ тури сифатида.
5- йўналиш: Вояга етмаганлар ўртасида суицид ҳолатларнинг олдини олиш ижтимоий муаммо сифатида. Davomini o’qish

 311 total views,  2 views today

11Mar/19

“Ўзбекистонда педагогика фани ва унинг истиқболлари” мавзусида республика илмий-амалий конференция ХАБАРНОМАси

2019 йилнинг 25-26 апрель кунлари Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институтида институтнинг ташкил этилганлигининг 90 йиллигига бағишланган “Ўзбекистонда педагогика фани ва унинг истиқболлари” мавзусида республика илмий-амалий конференцияси ўтказилади.

Davomini o’qish

 1,267 total views,  3 views today

08Sen/18

2018 йил 18-19 октябрь кунлари республика илмий-амалий конференцияси бўлиб ўтади

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институтида 2018 йил 18-19 октябрь кунлари Узлуксиз таълим тизимида модулли ўқитиш технологияларини қўллаш истиқболлари: муаммо ва ечимлар мавзусида республика миқёсида илмий-амалий конференция ўтказилади.

 Конференция қуйидаги йўналишларда иш олиб боради:

  • йўналиш: Узлуксиз таълим тизимида модулли ўқитиш технологиялари ҳамда улардан фойдаланишга оид назарий ёндашувлар ва халқаро тажрибалар
  • йўналиш: Ўқитувчиларнинг таълим жараёнида модулли ўқитиш технологияларидан фойдаланиш компетенцияларини ривожлантириш механизмлари
  • йўналиш: Модулли ўқитиш технологиялари асосида ўқув дастурларида бериладиган мавзулар ва дарслик материалларини танлашнинг дидактик хусусиятлари;
  • йўналиш: Модулли ўқитиш технологияларидан истиқболда фойдаланиш йўллари ва уларнинг самарадорлиги.

Илмий-амалий конференция материаллари тўплам ҳолатида чоп этилиши режалаштирилган. Davomini o’qish

 1,794 total views,  1 views today

17May/18

Институтда навбатдаги конференция бўлиб ўтди

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 6-мартдаги 178-ф-сонли Фармойишига асосан Тошкент давлат Педагогика университети тасарруфидаги Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институтида 2018 йил 16 май куни “Лойиҳалаштириш усулидан фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш” мавзусида Республика илмий-амалий анжумани бўлиб ўтди. Davomini o’qish

 3,259 total views,  4 views today

07May/18

Диққат! Конференция

«ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТАДҚИҚОТЧИЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ” мавзусидаги
Республика илмий амалий анжуманининг
АХБОРОТ ХАТИ

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институтида 2018 йил 16 май куни “Лойиҳалаштириш усулидан фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуманига таклиф этамиз.
Анжуман мақсади: Лойиҳалаштириш усулидан фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг тадқиқотчилик кўникмаларини ҳосил қилиш соҳасидаги илғор ёндашувлар ва тажрибаларни аниқлаш, оммалаштириш ва уни такомиллаштириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш.

Асосий йўналишлар:

1. Таълим жараёнида лойиҳа усули асосида ўқувчиларда тадқиқотчилик кўникмаларини ҳосил қилишга оид назарий амалий тажрибалар.
2. Замонавий таълим жараёнида лойиҳа усулидан фойдаланиш имкониятлари.
Анжуман тили: ўзбек, рус тилларида Анжуманга юборилган мақолалар илмий тўплам шаклида чоп этилади. Тақдим этилган мақола ва тезисларда келтирилган маълумотларнинг ҳаққонийлигига муаллифлар шахсан жавобгардир. Экспертлар таҳриридан ўтмаган мақола ва тезислар тўпламга киритилмайди ҳамда муаллифларга қайтарилмайди.

Мақолаларни расмийлаштириш талаблари:
1. Мақолалар ва тезислар MS Office дастурининг Word 97-2003 муҳаррири Times New Roman шрифти, 14 кегел, 1,5 интервалда бўлиши ва 5 бетдан ошмаслиги лозим.
2. Мақолалар ва тезислар матнлари А4 ҳажмидаги қоғозга, юқоридан ва пастдан 2,5 см., чапдан 3 см., ўнгдан 1,5 см. жой қолдириб ёзилади.
3. Мавзунинг номи автоматик тарзда бош ҳарфлар билан қорайтирилган ҳолда ўртага ёзилади, кейинги қаторларга маърузачи(лар)нинг исм-шарифи ҳамда илмий даражаси ва унвони, ташкилот номи, мулоқот телефонлари коди билан кўрсатилади.
4. Мақолалар ва тезисларда келтирилган иқтибослар фойдаланилган адабиётлар рўйхати билан биргаликда матн охирида берилиши мақсадга мувофиқ.
5. Мақолалар ва тезислар таҳрир қилинган ҳолда қоғоз ва электрон нусхаларда ташкилий қўмитага топширилади.
6. Анжуманда бевосита ёки сиртдан иштирок этиш мумкин.

Эслатма:
– Нашр ҳаражатлари учун тезисларнинг ҳар бир саҳифасига 10 000(ўн минг) сўмдан ҳақ тўланади. Тўловлар нақд пул ёки ўтказма орқали қабул қилинади.
Ўтказмалар 8600 3329 9629 0460 пластик карточкасига ўтказилиши мумкин.

Тел: +99891-570-01-16, +99897-420-14-03
Электрон манзил: uzpfiti2018@umail.uz, konferensiya2018@bk.ru, liya_2305@mail.ru

 2,607 total views,  2 views today