Aniq fanlar va raqamli ta’lim texnologiyalari

Maxmudov Abdulxalim Xamidovich
Pedagogika fanlari doktori DSc

Telefon: (+998) 94 – 642-81-03
E-mail: abdu-hm@yandex.ru

“Аniq fanlar va raqamli taʼlim texnologiyalari” bo‘limi mudurining funksional vazifalari

  • Аniq fanlar va raqamli taʼlim texnologiyalarini oʼqitish nazariyasi va metodikasining amaliyotdagi holati va ilgʼor metodikalarni oʼrganish;
  • Аniq fanlar va raqamli taʼlim texnologiyalarini qoʼllashga doir xorijiy tajribalarni oʼrganish va ijodiy-tanqidiy yondashuv asosida amaliyotga tatbiq etish yuzasidan tahliliy materiallar ishlab chiqish;
  • Аniq fanlar va raqamli taʼlim texnologiyalari va ilgʼor metodikalar yuzasidan qoʼllanma tayyorlash;

2804-Article-Text-5425-1-10-20201213

п.ф.д. А.Махмудов хаммуаллифликдаги маколаси скобус базасидаги нашрда чоп этилди. Нашр линки

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3508072.3508160